Het platform voor Hip Hop & Urban in Leeuwarden

Het Leeuwarder Collectief is opgericht om een platform te bieden voor hiphopcultuur in Leeuwarden. Een open gemeenschap voor jong en oud met als primaire doelen maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Het collectief wil dit bereiken door het organiseren van evenementen en workshops op wijk- en schoolniveau.

De basisprincipes van de hiphop – peace, love, unity & having fun – zijn leidend bij alle activiteiten die het Collectief ontplooit. Wijkverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties kunnen het Collectief inzetten om hun doelen te bereiken. Neem daarom gerust contact met ons op.

Onze Visie:

Een wereld waar mensen oprecht samen verbinden en creëren, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond.

"Invisible threads are the strongest ties"

Friedrich Nietsche

"Education is the most powerful tool which you can use to change the world"

Nelson Mandela

Onze Missie:

Het Leeuwarder Collectief wil mensen met elkaar en met hun omgeving verbinden als opstap naar, en ter bevordering van, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Definitie van hiphop

Hiphop kan vanuit 3 verschillende invalshoeken worden gedefinieerd:

  • Hiphop = de leefstijl en het collectieve bewustzijn.
  • Hip Hop = de benaming van de hiphopcultuur en haar artistieke elementen (dans, muziek, graffiti)
  • Hip-hop = rapmuziek als product en de activiteiten die mainstream plaatsvinden.

"That's what hip-hop is: It's sociology and English put to a beat, you know."

Talib Kweli

"Hip-hop is still cool at a party. But to me, hip-hop has never been strictly a party; it is also there to elevate consciousness."

Saul Williams

De kracht van hiphop

Hoewel velen hiphop zien als muziekgenre of dansstijl, beseffen steeds meer mensen dat hiphop ook een geheel eigen cultuur is. Vanuit deze relevantie wil het Collectief mensen bewust maken van de hiphopcultuur. Net als ooit in The Bronx in New York, waar hiphop begon als wijkevenement om op een positieve manier het veelvuldige geweld tegen te gaan, wordt dit in Leeuwarder wijken en scholen georganiseerd om maatschappelijke participatie te bevorderen en impulsen te geven voor individuele ontwikkeling.

AFFILIATES

Achtergronden

 

In het studieseizoen 2013-2014 hebben Kuo Weh Ho en Patrick Hassenpflug, oprichters van Leeuwarder Collectief, voor hun opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening onderzocht hoe hiphop als interventie kan bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren in Leeuwarden, in het bijzonder de wijken Bilgaard en  de Vrijheidswijk. Voor hun onderzoek hebben zij in december 2013, tijdens de periode van het Glazen Huis in Leeuwarden, op het Waagplein in Leeuwarden een laagdrempelig evenement georganiseerd waar jongeren hun zang-, rap-, dans- en beatbox-talenten lieten zien. In maart 2014 werd de naam Leeuwarder Collectief geboren, waaruit dat jaar 3 wijkgerichte projecten voor jongeren (Join The Jam) en 4 uitgaansevenementen voor hiphopbeoefenaars en –liefhebbers zijn georganiseerd onder de naam Straight Up! Hiphop i.s.m. muziekcafé de Gloppe. Deze evenementen bevatten allen een open mic & floor, waar beoefenaars op het gebied van muziek en dans de gelegenheid kregen om hun talenten te laten zien. Daarnaast heeft het Leeuwarder Collectief met hiphopartiesten uit de stad 12 netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar personen en vertegenwoordigers van organisaties (binnen en buiten Leeuwarden) met elkaar in dialoog gingen over de huidige staat en het toekomstperspectief van hiphop in Leeuwarden.

Tijdens de bovengenoemde projecten werden gesprekken gevoerd tussen de betrokkenen. Hieruit kwam sterk naar voren dat er sprake is van een duidelijke hiphopgemeenschap in de stad en dat er behoefte is aan een trefpunt waar leden van de gemeenschap de connectie met elkaar kunnen leggen. Een overgrote meerderheid van de betrokkenen geeft echter aan dat er sprake is van eilandjesgedrag, wat inhoudt dat veel beoefenaars afzonderlijk actief zijn met hun talent, waardoor ze vaak niet verder komen met hun talent dan in hun slaapkamer of dansstudio. Uit de projecten met jongeren is gebleken dat jonge hiphopartiesten behoefte hebben aan facilitaire ondersteuning t.b.v. hun talenten, zoals optredens en jamsessies. Veel jongeren zijn niet op de hoogte van wat er gebeurt in de stad of bij andere leden die deel uitmaken van de hiphopgemeenschap.
De leden van Leeuwarder Collectief kunnen uit deze bevindingen concluderen dat er vanuit de hiphopgemeenschap een sterke behoefte bestaat aan een trefpunt, waar hiphopliefhebbers en –beoefenaars, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten, gaan samenwerken en zich ontwikkelen.

 

Leeuwarder Collectief: het hiphopplatform in Leeuwarden

Met een scene vol eigenzinnige individuen en organisaties is samenwerking niet altijd even makkelijk, maar in 2014 zijn er stappen gezet. Een goed voorbeeld hiervan is de reeks netwerkbijeenkomsten waar (nieuwe) ontmoetingen en samenwerkingen tussen personen en organisaties hebben plaatsgevonden. Om verder te bevorderen en te behouden, is het van belang dat er een trefpunt tot stand komt dat laagdrempelig is en faciliteiten biedt voor de leden van de hiphopgemeenschap uit Leeuwarden. Een passend voorstel is om in samenwerking met Culturele Hoofdstad 2018 een producer-, dans- en vergaderruimte beschikbaar te stellen in poppodium Neushoorn. Zeker is wel dat Leeuwarder Collectief laagdrempelige evenementen en projecten blijft organiseren, met het oog op motivatie, begeleiding, visieontwikkeling en vermaatschappelijking aan hiphopliefhebbers en –beoefenaars uit de stad om zichzelf en elkaar te ontwikkelen.

Een mogelijkheid om de vermaatschappelijking te bevorderen binnen de hiphopcultuur in Leeuwarden, is door een bedrijf (MKB) op te zetten. Binnen deze maatschappelijke onderneming wordt de vormgeving van de hiphopcultuur bepaald door muzikanten, kunstenaren, vormgevers en ontwerpers door hun werk tentoon te stellen. Terwijl er muziek van onder andere lokale acts wordt gedraaid, kan er “street wear” worden verkocht die ontworpen is door leden van de lokale hiphopcultuur. Het interieur van de onderneming wordt gedaan door lokale graffiti-artiesten. Het stimuleren van ondernemerschap vanuit de hiphopcultuur.

Een andere mogelijkheid om de visieontwikkeling en vermaatschappelijking te bevorderen is door samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle onderwijsinstellingen (basisscholen, middelbare scholen, mbo-, hbo- en universiteitsopleidingen) in Leeuwarden. Door hiphop te verbinden met het onderwijs, creëren we niet alleen een brug tussen de straat en het systeem, maar versterken we daarnaast de professionalisering van de kunstbeoefening door lokale artiesten. Het inzetten van binnenlandse en buitenlandse studenten van diverse opleidingen bevordert bovendien het maatschappelijk bewustzijn op zowel nationaal als internationaal niveau. Het Leeuwarder Collectief heeft hierbij als doelstelling het uitgroeien tot een leerbedrijf dat in staat is om stage- en werkplekken aan te bieden aan jong en oud.

Door binding, samenwerking en ontwikkeling te stimuleren bij mensen die affiniteit hebben met hiphop, neemt de kans toe dat hiphop in Leeuwarden een eigen, onderscheidend identiteit zal ontwikkelen. Gezien het feit dat er een zekere hiphopgemeenschap is in de stad, kan het ontwikkelen van deze identiteit leiden tot Leeuwarden als bruisende hiphopstad die aantrekkelijk is voor bezoekers. Net als in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, waar hiphop leeft door hun eigen gemeenschap, is het dan ook van belang dat hiphop in Leeuwarden een trefpunt heeft dat beschikbaar is voor hiphopbeoefenaars en –liefhebbers uit de stad en de rest van Nederland. Daarnaast is het van belang om hiphopevenementen te organiseren, waarbij artiesten met landelijke bekendheid betrokken raken met stedelijke artiesten. Hierdoor kunnen hiphopartiesten uit de stad en omstreken inzicht en creativiteit verwerven om te streven naar landelijke exposure, waarbij zij fungeren als stedelijke vertegenwoordigers op nationaal niveau.

Close Menu