LC EN ZORG

Door mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met elkaar te verbinden, biedt het Leeuwarder Collectief een platform  waar ze op een informele manier stimulans kunnen vinden om zich te ontwikkelen op individueel en collectief niveau. Er wordt gekeken naar de manier waarop de eigen kracht van ieder mens kan worden ingezet. Daarnaast biedt het platform ruimte om zowel persoonlijke als maatschappelijke thema’s te behandelen die aansluiten bij de belevingswereld van de groep. Op deze manier sluit het platform aan met de 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en opent het mogelijkheden voor meerdere individuen om mee te participeren. De benadering van het Collectief is bovendien mensgericht: we beschouwen elkaar niet als cliënten of burgers, maar als unieke gelijken met verschillende talenten. Het platform biedt daarnaast:

  • de mogelijkheid dat mensen elkaar ondersteunen met hun hulpvraag en/of behoefte;
  •  een plezierig leer- en werkcollectief waar gelijkwaardigheid centraal staat.

Casus

Wat is Leeuwarder Collectief?

Leeuwarder Collectief (Hierna: LC) is sinds 2013 een organisatie die werkt vanuit de kracht van de hip hop culture. De grootste kracht van LC is effectief gebruik maken van zijn netwerk binnen de hiphop-/urban scene. Door elkaars netwerk te bundelen, vormen we een collectief; dat is de filosofie achter de organisatie.

Leeuwarder Collectief organiseert projecten waar kunstvormen van hiphop (zoals muziek en dans) worden ingezet om jongerenparticipatie te stimuleren. Door jongeren kennis te laten maken met de hip hop cultuur, wordt ernaar gestreefd om hen bewust te maken van hun eigen kracht en de invloed hiervan. Tijdens deze gezamenlijke projecten voor/door jongeren worden mensen met verschillende achtergronden en cultuur bij elkaar gebracht. In het kader van de projecten worden jongeren gemotiveerd mee te participeren en krijgen ze de kans om zichzelf en elkaar te ontwikkelen op een educatieve en plezierige manier. Een voorbeeld van onze producten is Join The Jam. Dit is een evenement in samenwerking met jongeren en artiesten uit de hip hop scene.

Kenmerkend aan deze jongeren is dat een deel van hen niet op school zit en/of van de straat komt. Hiphop is een passend bindmiddel voor hen, omdat het aansluit op de belevingswereld. Door middel van het meedenken, mee beslissen en meedoen tijdens de projecten, krijgen deze jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en te leren in een leefwereld die bij hun aansluit. Essentieel hierbij is het in stand houden en doorgeven van de cultuur waarden peace, love, unity and having fun.

Tijdens het organiseren en uitvoeren van projecten binnen Leeuwarder Collectief, valt het op dat jongeren zich waardig aansluiten en productief meewerken: (jongeren)participatie vergroot hun zelfvertrouwen, samenwerking, sociale vaardigheden en bovenal zelf actualisatie. LC werkt nauw samen met Jimmy’s Leeuwarden, het stedelijk inlooppunt gerund door jongeren in samenwerking met het jongeren werk van Wellzo. LC opereert voor een deel binnen de locatie van Jimmy’s, Nieuweburen 121.

Wat doet het Leeuwarder Collectief?

Door middel van kennis, (levens)ervaring en expertise van verschillende individuen, worden de krachten gebundeld. Door jong en volwassen talent te betrekken bij projecten, activiteiten en evenementen, bieden we:

  • Vrijetijds-/dagbesteding d.m.v. het organiseren en uitvoeren van workshops binnen de urban-/hiphopcultuur (hiphop, graffiti, dans, rap, dj, beatbox, etc), https://www.youtube.com/watch?v=uRIPNvuIpVw <https://www.youtube.com/watch?v=uRIPNvuIpVw> (educatieve/recreatieve) evenementen, bijeenkomsten, projecten (zowel individueel als gezamenlijk) etc.;
  • Laagdrempelige activiteiten met het doel: bevorderen van (talent)ontwikkeling, (cultuur)educatie, maatschappelijke thema’s;
    (Thuis)ondersteuning op het gebied van financiële zaken, ziektezorg, huisvesting, evt. werk, opleiding en psychologische begeleiding/behandeling
  • Doorverwijzingen naar andere hulpverlenende instanties, bv. specialistische zorg/behandeling.

Wat zijn onze doelen?

De doelstellingen van de organisatie zijn:

  • Het creëren van een laagdrempelig, faciliterende platform waarbij peace, love, unity and having fun centraal staan.
  • Het bevorderen van jongeren(participatie) door mensen hun eigen kracht (talenten), daarbij hoort: meedenken, meebeslissen, meedoen. Hierbij besteden we aandacht aan o.a. rand groep jongeren en probleemjongeren.
  • Het bevorderen van binding, samenwerking en (talent)ontwikkeling bij meerdere groepen jongeren en volwassenen;