TEKENSESSIES

Aanleiding/Achtergrond
Vanuit de jongeren van jimmy’s is de behoefte naar voren gekomen aan een plek waar kunstliefhebbers gezamenlijk aan hun kunsten kunnen werken. Tevens hebben verschillende artiesten het vraagstuk aan jimmy’s voorgelegd voor een open platform, lees ontmoetingsplek, waar
zij kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Vanuit deze behoeften heeft Leeuwarder Collectief het initiatief genomen om wekelijkse drawing sessions te organiseren. Leeuwarder Collectief ziet de potentie om vanuit deze workshops jongeren te stimuleren tot culturele verrijking en maatschappelijke participatie.

Doelstellingen/werkwijze
Sinds kort wordt er een structurele bijeenkomsten georganiseerd waarbij tekenliefhebbers samen komen om in elkaars gezelschap te werken aan hun kunstwerken. In eerste instantie ligt de nadruk op graffiti kunst, maar andere kunstvormen worden niet uitgesloten. De bijeenkomsten worden elke maandag georganiseerd van 18:00 uur tot 22:00 uur in het pand van Jimmy’s Leeuwarden. Bij de bijeenkomsten zal minimaal één persoon van Leeuwarder Collectief aanwezig zijn voor het vervullen van een begeleidende rol. Deze begeleiding bestaat uit het toezicht houden op het verloop van de workshop. Naast de begeleider van Leeuwarder Collectief is er een workshopleider aanwezig die beschikt over expertise op teken en/of graffiti gebied. Door in gezelschap van andere tekenliefhebbers aan de slag te gaan ontstaat er de gelegenheid tot uitwisselen van kennis en ideeën, waardoor de kwaliteit van ieders werk kan worden vergroot. Door tekenliefhebbers met elkaar in een ruimte te laten werken zal er sociaal contact ontstaan vanuit een gedeelde passie. Op deze wijze kunnen zowel samenwerkingsverbanden als (vriendschappelijke) relaties ontstaan. Door met andere liefhebbers aan de slag te gaan kan je geïnspireerd raken om vaker te gaan tekenen. Daarnaast kunnen nieuwe inzichten in stijlen van anderen de deelnemers motiveren om hun horizon te verbreden en nieuwe dingen te proberen.

Kernwoorden
Veilige omgeving creeeren, zodat mensen het durfen nieuwe dingen te proberen
CMV begleiding
Leraren
Externe professionals
Doorstromen na scholiere opleidingen