LEEUWARDER COLLECTIEF

Het Leeuwarder Collectief: het hiphopplatform voor Leeuwarden

Het Leeuwarder Collectief is opgericht om een platform te bieden voor hiphopcultuur in Leeuwarden. Een open gemeenschap voor jong en oud met als primaire doelen maatschappelijke participatie en persoonlijke ontwikkeling. Het collectief wil dit bereiken door het organiseren van evenementen en workshops op wijk- en schoolniveau. De basisprincipes van de hiphop – peace, love, unity en having fun – zijn leidend bij alle activiteiten die het Collectief ontplooit. Wijkverenigingen, scholen en andere maatschappeljke orgnisaties kunnen het Collectief inzetten om hun doelen te bereiken. Neem daarom gerust contact met ons op.

grafitti