Flashmob

Flash is een evenement waarbij hiphop als middel wordt ingezet om jongerenparticipatie te stimuleren. Door jongeren kennis te laten maken met de hiphopcultuur, wordt ernaar gestreefd om hen bewust te maken van hun eigen krachten en de invloed hiervan. Flash wordt georganiseerd vanuit een samenwerking tussen scholen, Leerlingen, jongerenwerkers en Leeuwarder Collectief. Het concept van Flash is bedacht vanuit Leeuwarder Collectief.

 

Doelstellingen

  • Het bevorderen en overhevelen van talentontwikkeling en de cultuurwaarden peace, love and unity (vrede, liefde en eenheid);
  • Het organiseren van activiteiten waarbij plezier maken centraal staat;
  • Het aanzetten en bevorderen van talentontwikkeling, visieontwikkeling en vermaatschappelijking;
  • Het bevorderen van binding en betrokkenheid tussen jongeren onderling,

jongeren en volwassenen en jongeren met hun school.

 

Kosten

De kosten die worden gemaakt door de materialen, de organisatie en de uitvoering bedragen in totaal 125,- euro per editie.