BESTUUR

Het Leeuwarder Collectief is een Coƶperatie. Dit betekent dat ze een bestuur en leden heeft. Het bestuur wordt op de algemene ledenvergadering gekozen door de leden. Het lidmaatschap van de vereniging is gratis.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
Ruben Betten – voorzitter
Kuo Weh Ho – vice-voorzitter
Elvin Renkema – penningmeester
Laura Vinke – bestuurslid

Het Leeuwarder Collectief staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 64394603.

Vestigingsadres is:
Nieuweburen 121
8911 EZ Leeuwarden